Duurzaamheid

DUURZAAMHEID BIJ NATUURLIJK! HOSTING & SECURITY

Alle websites op internet staan ergens op een server in een datacenter. Deze staan 24 uur per dag, 7 dagen per week aan en vereisen diverse veiligheidsvoorzieningen en klimaatbeheersing. Iedere website op internet belast op deze manier het milieu. Datacenters zijn verantwoordelijk voor meer dan 1% van het wereldwijde energieverbruik. Dit percentage neemt elk jaar toe. Omdat duurzaamheid bij Natuurlijk! Hosting & Security hoog in het vaandel staat hebben wij onderstaande zaken binnen ons bedrijf doorgevoerd.

GROENE STROOM

Onze datacentra “Global Switch” en “BIT” kopen o.a. duurzame groene energie in voor eigen gebruik en biedt deze bij klanten aan als optie. Deze energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals windparken en geothermale warmte. Wij maken al vanaf 2008 gebruik van deze optie.

CO2 COMPENSATIE

Natuurlijk! Hosting & Security werkt samen met Trees for All. Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame bos projecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat.

Trees for All werkt al vanaf 2007 in Bolivia samen met haar partner Sicirec. In dit veelzijdige project aan de oostelijke voet van de Andes staan herbebossing, Climate Smart Agriculture (CSA) en het vastleggen van CO2 centraal. De combinatie van landbouw en bosbouw zorgt voor een klimaatbestendiger landgebruik. En voor een verbeterde sociaal economische positie voor de boeren. Het behoud en herstel van het milieu, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Een verbetering van de biodiversiteit. En natuurlijk de vastlegging van CO2 in nieuw aangelegde percelen.

MARKETING EN PR

Voor onze marketing en pr maken wij voor 90% gebruik van nieuwe media. De resterende 10% wordt gedrukt op gerecycled papier. Dit percentage proberen we elk jaar verder naar beneden te krijgen.

VERVOER

Wij gaan zoveel mogelijk met de fiets naar kantoor en bezoeken klanten, indien mogelijk met het openbaar vervoer. Verder is ons kantoor gemakkelijk bereikbaar en is er een bushalte voor de deur.

KANTOOR

Ons kantoor heeft energielabel A. We maken gebruik van duurzame energie van Greenchoice, we eten bijna alleen maar “plant-based” en gebruiken haver melk voor onze cappuccino’s. Al ons afval wordt natuurlijk zoveel mogelijk gescheiden.